MiniCasco

 

 

Piotr Bednarczyk
+48 (32) 308 25 84

kom. +48 607457379

Joanna Stankowska
+48 (32) 308 25 83

kom. +48 668477551 

Hanna Borowiec
+48 (32) 308 25 85

kom. +48 500158716 

 

 Minicasco oferuje atrakcyjny zakres ochrony przede wszystkim dla ostrożnych kierowców.
To także zabezpieczenie przed skutkami zdarzeń niezależnych od Ciebie.

Ubezpieczenie minicasco zapewnia wypłatę odszkodowania, gdy Twój pojazd lub jego wyposażenie ulegną uszkodzeniu lub utracie wskutek:

    * nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z pochodzącymi z zewnątrz pojazdu zwierzętami lub osobami;
    * zdarzeń losowych, np. powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwaniu lub zapadania się ziemi;
    * nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu;
    * działania osób trzecich, np. wandalizmu;
    * uszkodzenia wnętrza pojazdu przez osoby, których przewóz był wymagany potrzebą udzielenia pomocy medycznej;
    * kradzieży pojazdu, jego części lub
    * uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia, kradzieży pojazdu, jego części lub wyposażenia.

Jaki pojazd mogę ubezpieczyć?

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być samochody osobowe (lub ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne o ładowności do 750 kg) wraz z wyposażeniem, zarejestrowane w Polsce o wartości nie niższej niż 3 000 zł.

Korzyści

    * niska cena - niewielka część kosztów tradycyjnego ubezpieczenia autocasco,
    * proste zasady ubezpieczenia,
    * uproszczona i szybka likwidacja szkód.

 

Dokumenty do pobrania w formacie PDF:

 

 

 

 

 
Agencja Ubezpieczeniowa PZU S.A., Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting